You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...


WORLD'S LONGEST NONSTOP OCEAN SWIM.

Meer bepaald "The longest continuous, unassisted, current neutral swim along a single-segment natural route in an ocean, sea, or bay”, zoals gedefinieerd door de Marathon Swimmers Federation.
Over een maand doe ik een poging om dit spraakmakende record op mijn naam te schrijven. Ik vertrek met mijn team naar de Golf van Korinthe in Griekenland.
Het huidige record bedraagt 125,7 km en staat op naam van de Olympische zwemmer Neil Agius.
Mijn voornaamste doel is om 127 km te halen en dit record te breken, maar als Poseidon mij gunstig gezind is zit er misschien meer in…
Om de recordpoging te kunnen laten ratificeren reizen er 3 observers (officials) mee die erop toezien dat de strenge regels van de MSF worden gerespecteerd.

 • Start: 31 augustus 10hr lokaal (9u Belgische tijd)
 • doel: 127km and beyond swimming
 • Startplaats: Strand Platanitis (4km noord van Antirrio)
affiche uitdaging 127 km swimming

127 km swimming

 • geen wetsuit
 • geen contact met de boot, persoon of land
 • geen rustpauzes
 • geen smart watches (sorry Polar)
 • geen drijfmiddelen

Praktisch:

 • 127 km (and beyond)
 • 50-72 uren nonstop zwemmen
 • Antirrio, Golf van Korinthe, Griekenland
 • Start 30/08 (volle maan)
 • Livetrack en updates

Deze recordpoging wordt een loodzware opdracht. Ruw geschat zal de zwemtijd tussen de 50 en de 72 uren bedragen en dit zal mijn lichaam zwaar op de proef stellen. Wat zullen de effecten zijn van die lange onderdompeling in zout water op mijn huid, mijn tong? Zal mijn maag de voeding blijven opnemen? En dan zijn er nog zoveel andere factoren die de slaagkansen van dit avontuur kunnen bepalen: de weersomstandigheden, de golfslag, de kwallen die alomtegenwoordig zijn en waarvan de aantallen alsmaar lijken toe te nemen, mechanische pech van de begeleidingsboot … De grootste uitdaging wordt ongetwijfeld het gevecht met de vermoeidheid en slaapdeprivatie; de uitputting na de opeenvolgende slapeloze nachten. Zal ik überhaupt kunnen wakker blijven? Dat is de grote vraag. Na het succesvol overzwemmen van het Kanaal (32 km) in 2018 en het afzwemmen van de Belgische kust (67 km) in 2020 als allereerste ooit, wordt dit nieuwe avontuur een ware sprong in het diepe…

Volg mij op mijn blog en op Instagram Matthieu bonne Facebook Matthieu bonne

127 km swimming

AKA "The longest continuous, unassisted, current neutral swim along a single-segment natural route in an ocean, sea, or bay” as defined by the Marathon Swimmers Federation.
One month from now I will make an attempt to break this fabulous record. My team and I will be heading to Greece to swim in the Corinthian gulf.
The current record stands at 125,7 km, set by Olympic swimmer Neil Agius.
Primary objective is to swim 127 km and get the world record. But maybe I can go beyond that distance, if Poseidon is in a good mood…
To make the swim official I will be accompanied by 3 observers who will make sure that the rules, as set by the MSF, are followed. Those rules are brutal and hard:

 • no wetsuit
 • not touching land, boat or crew
 • no breaks, sleep or rest
 • gno smart watches (sorry Polar)
 • o floating devices

Practical:

 • 127 km (and beyond))
 • 50-72 hours nonstop swimming
 • Antirrio, Gulf of Corinth, Greece
 • Start 30/08 (full moon)
 • Livetrack and updates

The difficulty of this challenge will be extremely high. As a rough estimate the swim will take between 50 to 72 hours to complete, that is a huge effort. And of course, there will be other factors out of our control that can determine the outcome: weather and/or sea condition, the effects of long submersion of the human body in seawater, jellyfish populations on the rise all over the world, food digestion…Perhaps the biggest obstacle to overcome will be the sleep deprivation. Staying awake for that many hours including 2 or 3 consecutive nights will be extremely challenging. After crossing the English Channel (32km) in 2018 and swimming the Belgian Coast (67km) in 2020, as the first one ever, this swim will get me into uncharted waters... Follow my blog on www.matthieubonne.be and on Instagram Matthieu bonne Facebook Matthieu bonne

Reis plan

Via de tracker www.matthieubonne.legendstracking.com zal blijken dat de werkelijk gezwommen afstand verschilt van de parameters die uiteindelijk zullen gehanteerd worden voor de ratificatie van het record.

Voor de ratificatie wordt enkel de kortste afstand tussen 2 geografische punten gerekend. Indien rond eilanden wordt gezwommen worden de punten verbonden die een geografisch obstakel vormen. Dit wil zeggen de theoretisch kortste afstand om rond het eiland te zwemmen.

Om veiligheidsredenen zwemt Matthieu tijdens de eerste 100km dichter bij de noordzijde van de Golf van Korinthe. Hij zal dus in werkelijkheid meer afstand afleggen dan de afstand die zal geratificeerd worden voor het (eventuele) record.

Op de volgende kaarten worden de tracks vergeleken:

Travel plan

The tracker www.matthieubonne.legendstracking.com will reveal that the actual swum distance differs from the parameters that will ultimately be used for the ratification of the record.

For ratification, only the shortest distance between 2 geographical points is considered. If swimming around islands, the points that form a geographical obstacle are connected. This means the theoretically shortest distance to swim around the island.

For safety reasons, during the first 100km, Matthieu swims closer to the northern side of the Gulf of Corinth. Thus, in reality, he will cover more distance than the distance that will be ratified for the (potential) record.

The following maps compare the tracks:

Reis plan

Na ongeveer 108,59 km (officieel) komt Matthieu in de baai van Douvraini waar hij één of meerdere loops zal zwemmen rond enkele eilanden in de baai. (Douveli, Makronissos, Phonias)

Eén loop bedraagt officieel 15,44 km. Ook daar zullen heel wat extra meters afgelegd worden, want vooral ’s nachts zal ruim afstand van de kust gehouden worden.

De laatste track naar de aankomst (Aliki strand) bedraagt 5,49 km.

Wanneer Matthieu na één loop naar de finish zwemt, bedraagt de totale officiële afstand 129,52km! Daarmee wordt een nieuw WR gevestigd. Meerdere loops zijn mogelijk, maar daar zullen de omstandigheden over beslissen…

Travel plan

After approximately 108.59 km (officially), Matthieu enters the Douvraini Bay, where he will swim one or more loops around several islands in the bay. (Douveli, Makronissos, Phonias)

One loop officially measures 15.44 km. There, too, a lot of extra meters will be covered, as a considerable distance from the coast will be maintained, especially during the night.

The final track to the finish (Aliki beach) is 5.49 km.

When Matthieu swims to the finish after completing one loop, the total official distance becomes 129.52 km! This establishes a new world record. Multiple loops are possible, but the circumstances will decide...

swimming
swimming